Vergunning

Bookmark and Share De vergunningsvrije Schuifpui

Onder een aantal voorwaarden mag er bij bepaalde verbouwingen vergunningsvrij gebouwd worden. De bouwwerken dienen dan wel aan de eisen van het Bouwbesluit te voldoen.

Hierbij moet u denken aan voorzieningen omtrent brandveiligheid, kwaliteit, het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en veiligheidseisen rondom de bouw zelf. U kunt het bouwbesluit online raadplegen op www.bouwbesluitonline.nl of op de website van de Rijksoverheid.

In de regelgeving wordt onderscheid gemaakt tussen voor-, zij- en achtergevel benadering. Voor de voorgevel moet altijd een bouwvergunning worden aangevraagd, ongeacht welke verbouwing u wilt doen. Aan de zijgevel mag, onder bepaalde criteria, vergunningsvrij verbouwd worden. Ditzelfde geldt voor de achtergevel.

De belangrijkste regel waaraan voldaan moet worden om een schuifpui vergunningsvrij te plaatsen is dat de originele maatvoering ongewijzigd blijft.

Bij het ministerie van VROM kunt u verschillende brochures opvragen waarin alle criteria vermeld staan. De overheid heeft de wet- en regelgeving omtrent bouwen en verbouwen gebundeld in het Besluit Omgevingsrecht. Deze kunt u lezen op wetten.overheid.nl.

Alle vergunningsvrije situaties staan hier in. Staat uw situatie hier niet bij, dan moet u een vergunning aanvragen.

In de i-tunes store is de vergunningcheck-app te downloaden voor uw i-Phone!

Vergunning indienen Schuifpui

Bij Omgevingsloket Online, een website van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, kunt u een vergunningcheck doen of direct een omgevingsvergunning aanvragen. De vergunningcheck is gebaseerd op grootte, ligging, inhouds- en oppervlakte maten, gebruiksfuncties etc. Zorg er dus voor dat u deze gegevens bij de hand hebt. Kijk voor meer informatie op www.omgevingsloket.nl.

Let op! Er zijn gemeenten waar u naast een bouwvergunning ook een vergunning nodig hebt voor het plaatsen van afvalcontainers en/of mobiele kranen. Informeer bij uw gemeente wat de regels zijn. Dit kan per telefoon of op de gemeentelijke website.

Vergunningsproces Schuifpui

Voor het indienen van een vergunningsaanvraag gaat u langs het gemeentehuis of dient u de aanvraag in op www.omgevingsloket.nl. Het daaropvolgende proces kan per gemeente verschillen. Dit hangt vooral af van de snelheid waarmee de gemeente de aanvraag behandelt. Mochten er bouwtekeningen nodig zijn dan worden die meestal door uw leverancier aangeleverd, word er een architect ingeschakeld, of put de gemeente uit haar eigen archief.

De aanvraag en verwerking van een vergunning kan al gauw weken of maanden duren. Gemeenten hebben een reactietermijn (soms wel 8 weken) waarin zij op de aanvraag kunnen reageren. Krijgt u een positief advies, dan word het voorstel aan de welstandscommissie van de gemeente voorgelegd. Hierna kan er nog een termijn (van bijvoorbeeld 6 weken) gesteld worden waarin de buurtbewoners kunnen reageren op de voorgestelde verbouwing.

Krijgt u op al deze vlakken een positief advies dan wordt de bouwvergunning verleend en kunt u beginnen!